BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 40

Finanse i mienie


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie


 
Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń w roku 2017:DODATKOWE ZASOBY