BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6


 

Krótka instrukcja korzystania z usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

 

W celu złożenia pisma ogólnego do danego podmiotu publicznego należy:

 

1) Przejść pod adres https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

 

2) Wybrać opcję Załatw sprawę

 

3) Zalogować się do portalu ePUAP przy pomocy właściwego identyfikatora

 

4) Zaadresować formularz pisma ogólnego do danego podmiotu publicznego (w polu: „Ustaw/zmień adresata” wprowadzić minimum 4 znaki z nazwy podmiotu publicznego pod jaką figuruje w ePUAP)

 

5) Wysłać pismo

 

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.