BIP - Międzyzakładowa Komisja NSZZ

Dlaczego warto wstąpić do organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa


 
1. Jednym z najważniejszych zadań naszej organizacji związkowej jest stać na straży respektowania wszystkich przepisów prawa pracy na terenie naszego Urzędu. Pilnujemy, abyś był traktowany z należytym szacunkiem.
Gdy znajdziesz się w kłopotach - możesz na nas liczyć!
2. Możesz mieć bezpośredni wpływ na warunki pracy i płacy oraz prawidłowe działanie Urzędu.
3. Sami wybieramy nasze władze. Każdy z nas ma wpływ na podejmowanie decyzji.
Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań. Razem wyznaczamy wspólne cele.
4. Jako członek Związku możesz liczyć na to, że będziemy bronić Twoich praw i interesów pracowniczych wobec pracodawcy.
5. Jeżeli jesteś naszym członkiem, pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy o pracę,
bez uzyskania naszej opinii.
6. Masz zapewniony dostęp do wszelkich informacji dotyczących praw pracowniczych.
7. Z pracodawcą uzgadniamy regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
8. Sprawujemy kontrolę nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Pilnujemy, abyś otrzymał wszystkie należne Ci świadczenia.
10. Dzięki naszym przedstawicielom masz kontrole nad wydatkami z funduszu socjalnego.
11. Jeżeli naruszono Twoje pracownicze prawa, u nas znajdziesz pomoc.
12. Zyskujesz ochronę prawną. Doświadczeni prawnicy z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska udzielą naszym Członkom bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy, oraz ochrony interesów zdrowotnych, materialnych i socjalnych Twoich oraz członków Twojej rodziny. Mogą także reprezentować Cię w Sądzie Pracy.
13. Możesz podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w organizowanych przez związek bezpłatnych lub częściowo odpłatnych szkoleniach, kursach itp.
14. Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa solidarnie pomaga potrzebującym przyznając zasiłki losowe i statutowe.

 


====================================================
DEKLARACJA
Poniżej przedstawiamy treść deklaracji wyrażenia woli przystąpienia do naszego Związku Zawodowego.


------------------------------------------------------------------------------------------ 
 deklaracja.doc