BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

Nazwa  jednostki:

Samorządowe Przedszkole nr 122 w Krakowie

 

Oferta jednostki:

 • ciekawe zabawy i zajęcia realizowane zgodnie z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnego potencjału rozwojowego i potrzeb dzieci w grupach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • zabawy i zajęcie edukacyjno - terapeutyczne  w grupach specjalnych
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • specjalistyczna pomoc psychologa, logopedy i rehabilitanta ruchu i terapeuty SI na terenie przedszkola
 • zajęcia dodatkowe

Do Przedszkola obok dzieci o prawidłowym rozwoju przyjmowane są dzieci z Orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wspiera dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 1990 roku  pracujemy  z dziećmi z:

 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi

Baza jednostki

Przedszkole mieści się w parterowym budynku, w malowniczej pełnej zieleni okolicy, z dala od głównych ulic.

Do dyspozycji dzieci posiadamy:

 • sześć sal zabaw wyposażonych w sprzęty,  zabawki , pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dostosowane do wieku dzieci ;
 • 2 gabinety  psychologiczno-logopedyczne wyposażone w specjalistyczne pomoce terapeutyczne szeroki zestaw  narzędzi diagnostycznych;
 • salę integracji sensorycznej wyposażoną w sprzęt do terapii SI i sprzęt rehabilitacyjny,
 • salę doświadczania świata wyposażoną w specjalistyczne urządzenia;
 • plac zabaw w pełnym zieleni ogrodzie z piaskownicami , zjeżdżalniami i innym bezpiecznymi dla dzieci urządzeniami do zabaw ruchowych.

Nasza kuchnia serwuje dania z zachowaniem zaleceń dietetycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Istnieje możliwość przygotowania posiłków dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych (m.in. dieta bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa oraz inne zgodnie z zaleceniami lekarza)


Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Podczas pobytu w przedszkolu wszystkie dzieci wymagające specjalistycznej pomocy i wsparcia mają możliwość:

 • uczestnictwa w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem, logopedą i rehabilitantem ruchu na terenie przedszkola po wcześniejszej diagnozie potrzeb i opracowaniu programu wsparcia
 • adekwatnego do potrzeb dziecka wsparcia nauczycieli podczas codziennych zajęć i zabaw
 • rodzice mogą skorzystać z instruktażu i porad specjalistów prowadzonych podczas indywidualnych konsultacji

Dzieciom z Orzeczeniami do kształcenia specjalnegozapewniamy:

 • dostosowanie sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
 • diagnozę psychologiczną, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem
 • diagnozę logopedyczną, indywidualne i grupowe zajęcia z logopedą, trening komunikacji
 • grupowe i indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne – min. Trening Umiejętności Społecznych,
 • zajęcia instruktażowe, konsultacje indywidualne dla rodziców,
 • spotkania konsultacyjno-adaptacyjne dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej.

Realizacja wszystkich zajęć z dzieckiem uwzględnia  założenia Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego opracowywanego dla każdego dziecka po przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej przez zespół nauczycieli i specjalistów przy współudziale rodziców.

Zajęcia te prowadzone są w godzinach funkcjonowania przedszkola.

Dla dzieci posiadających Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizowane są zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

 • wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju dziecka,
 • opracowanie i realizację indywidualnego programu terapeutycznego podczas zajęć indywidualnych i grupowych,
 • wsparcie rodziny (konsultacje, porady, instruktaż, wsparcie psychologiczne),
 • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców prowadzone metodą W. Sherborne.

 

Zajęcia dodatkowe

 • religia,
 • rytmika,
 • język angielski 
 • taniec towarzyski,
 • kółko teatralne,
 • dogoterapia,
 • arteterapia
 • szachy

Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne dla rodziców.

 

Osiągnięcia uczniów

Dzieci uczestniczą i zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych tanecznych, muzycznych.

Duży odsetek niepełnosprawnych absolwentów naszego przedszkola z powodzeniem uczy się w klasach integracyjnych szkół podstawowych.

 

Współpracujemy z:

 1. Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi (m.in. nr 1, nr 4)
 2. Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej
 3. Przedszkolami z Dzielnicy III
 4. Rejonowymi Szkołami Podstawowymi ( SP 64,  SP 114)
 5. Organizacjami pozarządowymi:
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „ Bądźcie z nami",
  - Krakowski oddział KTA,
  - Koło PTTK „ Krzeszowiacy",
  - Fundacja Wspólnota Nadziei.
 6. Uniwrsytetem Pegadodicznym w Krakowie
 7. Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
 8. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.