BIP Archiwalny - A_PK55 (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/227/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Ogłoszenia

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2010/2011 przyjmujemy

od 1 marca 2009 do 31 marca2009 w godzinach od 8.00 do 16.00

u dyrektora Przedszkola lub jego społecznego zastępcy.

 

1. W tym okresie należy pobrać, wypełnić i złożyć kartę zapisu w kancelarii Przedszkola

 

2. Istnieje również możliwośc wypełnienia karty elektronicznej, co nie zwalnia od konieczności dostarczenia jej w wersji papierowej do Przedszkola. Rekkrutacja elektroniczna prowadzona jest na Portalu Edukacyjnym miasta Krakowa: www.portaledukacylny krakow pl

 

3. Rekrutacja obowiązuje również dzieci obecnie uczęszczające do Przedszkola

 

4. Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola będą wywieszone w pierwszychdniach kwietnia

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 2010/2011 znajdują się na stronie: www. portaledukacyjny.krakow.pl / zakładka rekrutacja do Przedszkoli/