BIP MJO - Przedszkole Nr 14

 
Wydatki i dochody przedszkola w roku 2020 przeznaczone są na:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
  • zakup materiałów i wyposażenia
  • bieżące opłaty za media
  • zakup środków żywności
  • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
  • zakup usług remontowych
  • zakup usług pozostałych
  • zakup usług do sieci internet
  • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Budżet placówki na rok 2020-   2 674 000 zł


Mienie placówki:


011-środki trwałe: 1 106 414,89 zł

013-pozostałe środki trwałe: 532 047,79 zł

020-wartości niematerialne i prawne: 16 421,79 zł


SPRAWOZDANIA FINANSOWE


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Samorządowego Przedszkola nr 14 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Samorządowego Przedszkola nr 14 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.


Wynajem pomieszczeń 2019/2020