BIP MJO - Przedszkole Nr 14


Przyjmowanie stron:

 

Dyrektor: mgr Danuta Piekara - poniedziałek 14.00 -16.00, czwartek 9.00 - 11.00

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Batóg- wtorek 14.00 - 16.00, środa 8:00 - 10: 00, piątek 12.00-15.00

 

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW