BIP MJO - Przedszkole Nr 14


Przyjmowanie stron:

 

Dyrektor: mgr Danuta Piekara - środa 14:00 -16.00, czwartek 9.00 - 11.00

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Batóg- poniedziałek : 14.00 - 16.00, środa 8:00 - 10: 00,

 

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW