BIP MJO - Przedszkole Nr 187
Zobacz też
  Uchwały Rady Miasta Krakowa

   PRAWO

   REKRUTACJA 2020/2021

   AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2020/2021

    

   AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2020/2021 NA STRONIE PORTALU EDUKACYJNEGO

    

   REGULAMIN PROCEDURY REKRUTACJI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 187 W KRAKOWIE 2020/2021


   ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:

    Zarządzenie Nr 331/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

    

    

   ROZPORZĄDZENIA MEN DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA, ZWALCZANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:

   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    

   Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    

   Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19