BIP Archiwalny - A_DPSu (data archiwizacji: 2013-01-21, powód archiwizacji: Likwidacja jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/789/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

 

Na tej stronie publikujemy przepisy dotyczące naszej jednostki:

1) Statut
2) Regulamin Organizacyjny