BIP MJO - Zespół Szkół nr 1

Jak załatwić sprawę

 


 

  • Sprawy załatwiane są w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem terminów ustawowych, a sprawy niewymagające wyjaśnienia - niezwłocznie. Pisma do organów placówki doręcza się w formie przesyłki pocztowej, względnie osobiście - do sekretariatu w godzinach jego pracy.


 


 

  • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy dzień tygodnia w godzianch jego urzędowania, za uprzednim powiadomieniem. Powiadomienie dokonuje się za pośrednictwem sekretatariatu celem uzgodnienia dokładnego terminu złożenia skargi lub wniosku w sprawach objętych zadaniami placówki.

 


 

 

Godziny pracy sekretariatu Zespołu Szkół nr 1:

od poniedziałku do piątku - godz. 700 - 1600

tel.: 12-411-54-34

 

 

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1:

od poniedziałku do piątku - godz. 800 - 1600

tel.: 12-411-96-00 w 80

 

 


 


Dyrekcja

Beata Śliwa Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Wtorek

 

11:00-13:00

codziennie w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu

Zbigniew Porada Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:30-13:25

13:30-19:40

07:30-14:30

-

07:30-10:50
Katarzyna Trzaska-Rycaj Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:50-19:40

-

13:50-19:40

07:30-13:30

10:50-13:20

Zygmunt Wierzbicki Kierownik szkolenia praktycznego

Poniedziąłek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

-

07:30-13:30

11:00-14:30

13:20:19:40

11:45-14:25


Sekretariat

Jadwiga Marszałek Sekretarz szkoły

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

Jolanta Swatek Specjalista ds. kadrowych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

 

Sekretariat uczniowski

Elżbieta Kurłowicz Referent ds. uczniowskich

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

 Monika Wilk Referent

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

 

Administracja szkoły

Arkadiusz Lizak Kierownik gospodarczy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

Dorota Lorek Specjalista ds. finansowych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

Joanna Naleźniak Kierownik stołówki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30
07:30-15:30

Magdalena Wędzony Magazynier

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

.