Archiwum BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza, 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

 

„Remont pomieszczenia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Juliusza Lea 235”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Oświadczenie dot. osoby, która będzie uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Przedmiary robót /komplet/,

Załącznik Nr 3a

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Projekt remontu wnętrza pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z opisem technicznym - elektryka w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Załącznik nr 6 do ogłoszenia – Wzór umowy,

Załącznik nr 7 do ogłoszenia – Wykaz robót.

 

 

Komplet dokumentów dostępny na stronie: http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=293

 

 

 

Zamieszczono dnia 22.06.2017 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamieszczono dnia 06.07.2017 r.