BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

 

 

 UCHWAŁĄ LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 zostaje przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia nr 18.

Szkoła Policealna nr 6 zostaje przekształcona w Szkołę Policealną nr 21

Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4

 

Zmiany do statutu

 

Statut od 2019 r.