BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Budżet na 2017 r.

6 082 000,00 (słownie; sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100 zł)

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100

znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie”