BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

 1. Godziny pracy terapeutów 

 

 

 

 

 

 


 

Zespół Szkół Specjalnych nr 14: Izolacja ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 3

 Załącznik 4

 Załącznik 5

 Załącznik 6

 Załącznik 7

 

 

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

umieszczono na stronie: 2019-07-17

 

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

umieszczono na stronie: 2019-07-17

 

Izolacja ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

na os. Sportowym 28 - Numer postępowania: ZSS14.21.6.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zamieszczono na stronie 21.08.2019 r.