BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Jak załatwić sprawę


1. Jak zostać Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej?

Decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z procedurą MOPS-1 Skierowanie do DPS.

Decyzja administracyjna przyznająca miejsce w naszym Domu nie jest równoznaczna z natychmiastowym zamieszkaniem w DPS. W razie zwolnienia się miejsca pracownik Domu kontaktuje się z osobą zainteresowaną, aby dopełnić procedury przyjęcia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.


2. Jak uzyskać informacje nieudostępnione?

Informacja publiczna, będąca w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana w drodze wywieszenia na tablice w miejscu dostępnym na terenie tut. DPS albo na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 10 - art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Wniosek pisemny musi zawierać następną informację:

- Dane wnioskodawcy;

- Rodzaj informacji publicznej do udostępnienia;

- Dla czego potrzebna jest informacja;

- Podstawa prawna wymagania tej informacji (dla udostępnienia danych osobowych).


3. Załatwianie innych spraw

Wszystkie indywidualne sprawy są załatwiane przez odpowiednie komórki organizacyjne Domu.