BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Mienie SCKM

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

OGÓŁEM:

9 266 109,19

ŚRODKI TRWAŁE:
w tym:
8 273 580,68
budynki 7 163 272,40
grunty 981 158,38
inne 129 149,90
 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 992 528,51
w tym wartości niematerialnie prawne: 22 606,13