BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Mienie SCKM

Stan na dzień: 31.12.2018 r.

OGÓŁEM:

8 196 952,15

ŚRODKI TRWAŁE:
w tym:
7 221 806,44
budynki 6 111 498,16
grunty 981 158,38
inne 129 149,90
 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 975 145,71
w tym wartości niematerialnie prawne: 21 671,33