BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Na tej stronie prezentujemy informacje o budżecie i majątku jednostki:


*plany finansowe szkoły w załadce Budżet

*zestawienie środków trwałych w zakładce Mienie

*sprawozdanie finansowe w zakładce Mienie