BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

Informacje organizacyjne

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej ZSO nr 2 - zobacz

Instrukcja Biuletynu Informacji Publicznej - zobacz