BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę

Dokumenty prawne w XI Liceum Ogólnokształcącym

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki:

1. Statut Szkoły

2. Regulamin XI Liceum Ogólnokształcącego

3. Regulamin Rady Pedagogicznej

4. Regulamin Rady Rodziców

5. Regulamin Samorządu Szkolnego

6. Regulamin Biblioteki

7. Kalendarz roku 2016/2017

8. Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami 2016/2017

9. Lista wychowawców klas 2016/2017