BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Symbol: ZSO2
Adres: os. Teatralne 33, 31-948 Kraków
Telefon: 12 644 07 26
Faks: 12 644 07 26
Email: xilo@xilo.krakow.pl
WWW: http://xilo.krakow.pl/
NIP: 678131939
Zakres działania: OŚWIATA, EDUKACJA PUBLICZNA
Uwagi: Sekretariat godziny otwarcia 7.30 - 16.00 (poniedziałek - piątek)
Władze:
Dyrektor mgr Lucyna Szubelak
Z-ca Dyrektora mgr Monika Strzępek
Z-ca Dyrektora mgr Zofia Dębicka

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki