BIP Archiwalny - A_LO31 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXV/940/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Redakcja

Dyrektor, mgr Piotr Igar-Makowski ,tel. 12 637-40-92, e-mail:

Marek  Solarz,  tel.  12 637-40-92, e-mail: sekretariat@31lo.com

Iwona Musiał, tel. 12 637-40-92, e-mail: sekretariat@31lo.com