BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie

Mienie

Stan na dzień 1.01.2017

 

Stan środków trwałych: 0 zł

 

 

 

Stan pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

Pozostałe środki trwałe: 118948 zł.

 

Zbiory biblioteczne: 22635 zł

 

Wartości niematerialne i prawne: 1120 zł.