BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

W V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. A. Witkowskiego funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. A. Witkowskiego na ePUAP: /VLO/SkrytkaESP

 

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

 

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP:

Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

wybierając link https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe


Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu. W naszym przypadku wpisujemy V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. Po wypełnieniu wszystkich danych należy przygotowany dokument podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku skorzystania z profilu zaufanego zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego SMS na telefon komórkowy wskazany podczas rejestracji swojego konta na ePUAP.

 

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

 

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Liceum, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.