BIP Archiwalny - A_GM1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Redakcja

Operator - Zuzanna Stanasiuk (12) 422-04-05 gimnazjum_nr1@o2.pl
Administrator - Edyta Długosz (12) 422-04-05 eddlug@gmail.com