BIP Archiwalny - A_GM1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń:

  1. Wykaz 1
  2. Wykaz 2
  3. Wykaz 3