BIP Archiwalny - A_GM1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum Nr 1
Symbol: GM1
Adres: ul. Bernardyńska 7, 31-069 Kraków
Telefon: +48124220405
Faks: 0124220405
Email: gimnazjum_nr1@o2.pl
WWW: http://www.gimnazjum1.krakow.pl
NIP: 6762204313
REGON: 356368371
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie gimnazjum
Uwagi: Godziny dla stron: 9.00-15.00
Władze:
dyrektor  Mariusz Graniczka
z-ca dyrektora  Jolanta Kowalska