BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera

Akt Założycielski Szkoły

 

Statut Szkoły

Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 - Regulamin Rady Szkoły

Załącznik nr 3 - Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 4 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego