BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Jak załatwić sprawę

 

Dyrektor szkoły

Przyjmuje codziennie  /wyłączając godz. Dydaktyczne/

Przyjmowanie skarg i wniosków - Poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00Wicedyrektor

Przyjmuje codziennie

/ wyłączając godz. Dydaktyczne/

Sekretariat

Czynny w poniedziałek 10.00 - 18.00

w pozostałe dni od 7.30 - 15.30

Pedagog szkolny

Poniedziałek  11.00 - 17.30

Wtorek  8.30 - 13.30

Środa- 8.30 - 11.30

Czwartek –  8.30 - 14.00

Piątek  - 8.45 - 10.45

Gabinet medyczny

Poniedziałek  7.30 - 11.30

Wtorek 11.35 - 15.35

środa 12.00 - 16.00

Czwartek  7.30 - 11.30

Gabinet stomatologiczny

  Piątek 8.00- 12.00 ( dwa razy w m-cu)

tel kontaktowy 12 6477661

Stołówka - Ajent

Czynna w godz. 11.30-14.00

koszt obiadu kl. I-IV - 9,00zł

koszt obiadu kl. V-VII - 10,00zł

Świetlica

Czynna w godz. 6.30-18.00

Biblioteka + pracownia multimedialna

Poniedziałek -     8.30 - 13.45

Wtorek           -     08.00 - 12.30

Środa              -    10.45-13.45

czwartek        -     8.30 - 14.00

Piątek             -     10.45 - 12.45

 

 

 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ

 

 1. Obowiązek szkolny
 • zapisy do szkoły
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dziennik

      2. Sprawy administracyjne

 • wydawanie duplikatów
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie legitymacji szkolnych
 • wyrabianie kart rowerowych
 • zwolnienia i zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki
 • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

 

Duplikaty Dokumentów

 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobierana jest opłata skarbowa ( Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej)

Duplikat Legitymacji : 9,00 zł

Duplikat ukończenia szkoły : 26,00zł

 

Rodzic ( uczeń) powinien okazać dowód wpłaty dokonanej na konto szkoły za dany duplikat. Fakt ten jest podstawą dla Dyrektora Szkoły do wydania danego duplikatu.

 

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

 

Rodzice lub opiekunowie prawni składaja podanie do dyrekcji szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Do podannia musi być dołaczone zaświadczenie lekarskie o niezdolności ucznia do udziału w zajeciach z okresleniem czasu .Jeżeli zwolnienie obejmuje cały rok na swiadectwie zamiast oceny wpisuje sie " zwolniony".

 

      3. Postepowanie w sprawach nieletnich

 • skierowania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
 • wnioski do Sądu Rodzinnego

      4. Sprawy Kadrowe

 • prowadzone akta osobowe oraz inne sprawy dotyczace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

      5. Sprawozdawczość

 •  raporty
 • sprawozdania

      6. Archiwum

 • dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • akta osobowe
 • arkusze ocen
 • protokoły Rady Pedagogicznej
 • księga zdarzeń Dyrektora Szkoły

POZOSTAŁE INFORMACJE MOZNA OTRZYMAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.