BIP Archiwalny - A_SP140 (data archiwizacji: 2013-09-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/649/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Statut i podstawowe przepisy

 

 

Podstawowe dokumenty regulujące pracę naszej szkoły :

 

1. STATUT SZKOŁY