BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

Budynek szkoły wraz z pracownią, komputerową, komunikacyjną, bilioteką, salą gimnastyczną oraz tereny przyszkolne:boisko sportowe,boisko wielofunkcyjne, ogród.

Sprzęt szkolny jako wyposażenie sal lekcyjnych.

Środki dydaktyczne jako pomoc w prowadzeniu zajęć.