BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

 

www.bip.krakow.pl/?dok_id=110235