BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

 

 

BUDŻET SZKOŁY


Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie jest jednostką budżetową.

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet przyznawany jest jednostkom na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa w postaci planu finansowego dochodów, wydatków jednostki budżetowej, który podzielony jest na rozdziały oraz paragrafy dotyczące poszczególnych wydatków i dochodów budżetowych.


Szkoła obsługiwana jest przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a.


Rok 2019


Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie

 

 

 

Rok 2018

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.