Dokument archiwalny
 

Zadania priorytetoweWysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej. Do dyspozycji 18 Dzielnic przeznaczono na zadania priorytetowe w ramach zadań własnych Gminy następujące kwoty:

 

 

Rok

Dla 18 Dzielnic

Dla jednej Dzielnicy

2003

9 450 000 zł

525 000 zł

2004

9 900 000 zł

550 000 zł

2005

10 260 000 zł

570 000 zł

2006

10 800 000 zł

600 000 zł

2007 10 800 000 zł 600 000 zł
2008 11 016 000 zł 612 000 zł
2009 11 466 000 zł 637 000 zł
2010 8 028 000 zł 446 000 zł
2011 18 028 000 zł 1 001 500 zł
2012 9 936 000 zł 552 000 zł
2013 9 540 000 zł 530 000 zł
2014 8 460 000 zł 470 000 złDzielnice sporządzają projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Środki te przeznaczane są na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej, w tym istotną rolę odgrywają zadania inwestycyjne.

 

 

Dziedzinami, którymi w szczególności zajmują się Dzielnice w ramach zadań priorytetowych są:
remonty dróg i chodników, parkingi, place, oświetlenie ulic, zakupy i remonty w szkołach, zakupy do bibliotek, przedszkoli, żłobków, imprezy kulturalne, zakupy dla domów kultury, zakupy i remonty w klubach sportowych, imprezy sportowe, zakupy i remonty na rzecz służby zdrowia oraz dofinansowywanie specjalistycznych badań medycznych, opieka społeczna, działania na rzecz bezpieczeństwa ludności.

 

 

 

Zarządzenie Nr 1995/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2012

 

Zarządzenie Nr 2504/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.09.2012 r. w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013

 

Zarządzenie Nr 2577/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.09.2013 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2014

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH:

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2004 rok


Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2005 rok

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2006 rok

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2007 rok

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2008 rok

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2009 rok

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2010 rok (załącznik nr 11.2 - str. 244-302)

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2011 rok (załącznik nr 12.2 - str. 240-295)

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2012 rok (załącznik nr 12.2 - str. 270-338)

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2013 rok (załącznik nr 12.2 - str. 280-341)

 

Sprawozdanie roczne z realizacji zadań priorytetowych Dzielnic za 2014 rok (załącznik nr 12.2 - str. 306-372)

 

 

 

I. Poziom rozdysponowania środków finansowych przez Dzielnice Miasta Krakowa


rok: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

 

II. Branżowa struktura zadań bieżących


rok: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

 

III. Branżowa struktura zadań inwestycyjnych


rok: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

 

IV. Liczba zadań programowanych przez poszczególne Dzielnice


rok: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |