Bezpośrednia obsługa przedsiębiorców - stanowiska


Zmiana godzin przyjmowania stron w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.
 

Uprzejmie informuję, że:

1. W dniach: 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 2018 r. przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta Krakowa odbywać się będzie do godziny 15.30. Kasy w budynkach UMK będą czynne do godziny 15.15.

2. W dniach: 30 kwietnia oraz 2, 4 i 5 maja 2018 r. punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych: w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61) oraz w Galerii „Serenada” (al. Bora-Komorowskiego 41) czynne będą w godzinach: 10.00 – 18.00.

 

KOMUNIKAT

 

Szanowny Przedsiębiorco,

 

w dniu 30 kwietnia 2018 r. – jak już pewnie słyszałeś – zacznie obowiązywać tzw. „Konstytucja biznesu” (to pakiet pięciu ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W ramach wprowadzonych rozwiązań uelastyczniono warunki zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Główna zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o zawieszenie i wznowienie w każdym czasie. W praktyce oznacza to, że jeżeli chcesz zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.

 


 

 

 

 

 STANOWISKA NR 1, 2, 3  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

 

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • informacja dotycząca obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej - INFORMACJI TELEFONICZNYCH UDZIELA SIĘ W GODZINACH 7:40-15:15
 • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
 • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP (7:40-15:15)

 

 


 

STANOWISKA NR 4, 5, 6, 10, 11, 12 REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 

               

                                                                                                                                                             


 

STANOWISKO NR 7 PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

 

 

Telefon 12 628 20 45

Godziny przyjmowania stron: 

Dyżury w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostały czasowo zawieszone.

 

 • wskazywanie opcji dofinansowań z UE pod określony profil firmy
 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie
 • przygotowanie instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie (wyszczególnienie instytucji, niezbędnych dokumentów, opis kryteriów formalnych, merytorycznych),
 • pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego projektu
 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje gospodarcze)
 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE

 STANOWISKO NR 8 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Telefon 12 616-5606EDG

Godziny przyjmowania stron:

środa - czwartek 7:45 - 15:45

  

STANOWISKO ZUS W DNIU 02.05.2018 (ŚRODA) BĘDZIE NIECZYNNE.

   

 • informacja w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą

 • udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny
 • przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA
 • udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych
    
   

   


 

STANOWISKO NR 9 PUNKT INFORMACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 

 

Ze względu na przeprowadzoną reorganizacją Centrum Transferu Technologii AGH, zostają czasowo zawieszone dyżury pracowników CTT AGH w Punkcie Obsługi Przedsiebiorcy UMK.

 

 

 

 


STANOWISKO NR 9A  PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

Telefon 12 616-5607

Godziny przyjmowania stron:

każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 9:00 - 13:00

 

Udzielanie informacji i porad w zakresie:

 • wyboru formy opodatkowania
 • wyłączenia z form opodatkowania
 • obowiązku podatku VAT
 • obowiązków w podatku akcyzowym 
 • obowiązku instalacji kas fiskalnych

 


POKÓJ NR 315  URZĄD STATYSTYCZNYEDG

 

Telefon 12 616-5621

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 

STANOWISKO URZĘDU STATYSTYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNE W DNIACH 2.05.2018 R. (ŚRODA) ORAZ 4.05.2018 R. (PIĄTEK)

 • obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON
 • udostępnianie materiałów i druków informacyjnych
 • informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych
  i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców

       

 

 


 


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE


 ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon: 12 265-16-63

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.

 


 

STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

 

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon: 12 616-97-07

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

 

 


 

POKÓJ NR 312 EDG

 

Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kierownik

POKÓJ NR 309 


Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAKOWIE