Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
795
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.
2017-03-31
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano