Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
915
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”.
2015-04-17
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano