Łukasz WANTUCH

 

Klub Radnych Przyjazny Kraków

 

 Łukasz WANTUCH


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego Nr 2 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice II Grzegórzki, Dzielnice III Prądnik Czerwony). Otrzymał 675 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- Edukacji - odwołany ze składu Komisji CIV/2673/18

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

- ds. Zbadania Zmian Wprowadzonych w Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18

- Sportu i Kultury Fizycznej - odwołany ze składu Komisji

 

 - Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków 

 

 

 

radny@lukaszwantuch.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady