Dokument archiwalny
Wymiana dowodów osobistych

 

Harmonogram wymiany dowodów osobistych:

 • od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. - wydanych w latach 1962-1972,
 • od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973-1980,
 • od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981-1991,
 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992-1995,
 • od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996-2000.

  Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wyrobienie dowodu osobistego w kasie Urzędu Miasta Krakowa:

 • Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10, I piętro
 • os. Zgody 2, parter lub na rachunek bankowy Urzędu: Bank BPH S.A. 40 10600076 0000331000025316.

  Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty również odbiera się osobiście.

  Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich w miejscu ich pobytu następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się oraz uiszczeniu opłaty za wydanie dowodu osobistego.
  Zgłoszenia należy składać:
  - mieszkańcy Dzielnic I - XIII (Śródmieście, Krowodrza, Podgórze) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, V piętro, pokój nr 504,
  - mieszkańcy Dzielnic XIV - XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2, parter, pokój nr 9.


  Kontakt:

  Oddział Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do XIII i Spraw Wojskowych,
  Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne,e-mail gajochhe@um.krakow.pl:
  - przyjmowanie wniosków - box nr 71- 77 tel. 61-69-123, 61-69-124, 61-69-125, 61-69-126,61-69-127, 61-69-129, 61-69-130;
  - odbiór dowodów - box nr 86, 87 tel. 6169-143, fax: 61-69-283.

  Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV do XVIII
  Os. Zgody 2 (Nowa Huta), e-mail: lukajma@um.krakow.pl
  - przyjmowanie wniosków - parter pok.10 i 17 tel; 61-68-721, 61-68-722 , 61-68-730, 61-68-731;
  - odbiór dowodów osobistych - parter pok. 8 tel: 61-68-719.


  Procedura dotycząca wymiany dowodów osobistych