Dokument archiwalny

Kazimierz Bujakowski - II Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Przestrzennego Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 102


telefon: 12-61-61-305, 12-61-61-303 (asystent)
fax: 12-61-61-553

 

e-mail: Kazimierz.Bujakowski@um.krakow.pl

Urodzony 12 listopada 1956 r. Żonaty, dwoje dzieci (córka Katarzyna, syn Tomasz)

WYKSZTAŁCENIE:

1997-2001 - Studia podyplomowe Master of Businnes Administration w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

1990 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Doktorat nauk technicznych .

1975-1980 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Studia magisterskie, Kierunek Geodezja i Kartografia.


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:


od 2004 - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

2002-2004 - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Tworzenia Zasobów Nieruchomości Miasta Krakowa i Skarbu Państwa.

1999-2001 - Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

od 1991 - Adiunkt w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu geodezji wyższej i kartografii matematycznej, zajmuje się pracami badawczymi i wdrożeniowymi z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej.


Przygotował i przeprowadził dwie nowelizacje ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne". Brał udział w pracach nad "Rządowym programem rozwoju systemu katastralnego w Polsce". Budował system informacji przestrzennej na poziomie centralnym. Inicjował prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu katastru nieruchomości, systemu zarządzania jakością w geodezji i kartografii.

1991-1998 Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Koordynował prace nad Małopolskim Systemem Informacji Przestrzennej. Został Pełnomocnikiem Wojewody do opracowania Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego - systemu informacji geograficznej obejmującego obszar całego byłego województwa krakowskiego. Był współautorem projektów dwu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W okresie od października 1994 do kwietnia 1995 roku pełnił obowiązki Dyrektora Urzędu Wojewódzkiego, kierując pracami całego Urzędu.

W latach 1994-1998 członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1988-1991 Kierownik Pracowni Informatyki i Nowych Technologii w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

1980-1991 Asystent i Adiunkt na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie.


ZAINTERESOWANIA:


Historia, literatura fantastyczno-naukowa.


DODATKOWE INFORMACJE:


Jest członkiem: Państwowej Rady Nieruchomości, Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,  Komisji Egzaminacyjnej do spraw Uprawnień zawodowych.


ZOSTAŁ ODZNACZONY:


Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 1997 r.), Odznaką honorową "Za zasługi dla geodezji i Kartografii" (w 2001 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (w 2006 r.)

 

Powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem Nr 2665/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r.