Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Zmiana uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm. / projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA/ Druk nr 1887

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1887


Czas rozpoczęcia: 3 Listopad 2010 r.
Czas zakończenia: 3 Listopad 2010 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 15
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jakub Bator.............................Wstrzymuje się
Tomasz Bobrowski........................Za
Paweł Bystrowski.......................Za
Janusz Chwajoł........................Za
Jerzy Fedorowicz.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Piotr Franaszek.........................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Bartłomiej Garda.......................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Za
WŁadysŁaw Harasimowicz................Za
Wojciech Hausner........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Kozdronkiewicz.................Za
Iga Lipiec..............................Za
Stanisław Maranda......................Przeciw
Katarzyna Migacz........................Za
Barbara Mirek-Mikuła...................Za
Dariusz Olszówka.......................Przeciw
Łukasz Osmenda.........................Przeciw
Marta Patena............................Za
Daniel Piechowicz......................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Józef Pilch............................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Za
Małgorzata Radwan-Ballada..............Za
Elżbieta Sieja.........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Marek Stelmachowski.....................Przeciw
Paweł Sularz...........................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Marta Suter.............................Przeciw
Piotr Wiszniewski.......................Za
Jerzy Woźniakiewicz....................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Paweł Zorski...........................Za