Opłata skarbowa


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu oraz u inkasentów opłaty skarbowej.

 

Wysokość opłaty za poszczególne czynności podana jest w odpowiednich procedurach.

 

Procedura zwrotu opłaty skarbowej - PD-10

 

Tabela do wypełnienia przez jednostki realizujące sprawy objęte opłatą skarbową