Opłata skarbowa


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała nr LXXXVIII/2144/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r., która uchyla uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

 

 

Wysokość opłaty za poszczególne czynności podana jest w odpowiednich procedurach.

 

Procedura zwrotu opłaty skarbowej - PD-10

 

Tabela do wypełnienia przez jednostki realizujące sprawy objęte opłatą skarbową