Opłata skarbowa


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu oraz u inkasentów opłaty skarbowej.

Tekst ujednolicony uchwały o inkasie opłaty skarbowej.

 

Wysokość opłaty za poszczególne czynności podana jest w odpowiednich procedurach.

 

Procedura zwrotu opłaty skarbowej - PD-10

 

Tabela do wypełnienia przez jednostki realizujące sprawy objęte opłatą skarbową