Przydatne adresy i telefony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

tel. 22 556 08 00

http://www.uokik.gov.pl/

 

 

Delegatura UOKiK w Krakowie

plac Szczepański 5

31 – 011 Kraków

tel. 12 422 96 16, 12 421 75 79

 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01 – 211 Warszawa

tel. 22 330 4000

http://www.uke.gov.pl

 

 

Delegatura UKE w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12

30 – 015 Kraków

tel. 12 634 00 84

 

  

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 487 55 70

http://www.ure.gov.pl

 

 

Południowo – Wschodni Oddział Terenowy URE

ul. Juliusza Lea 114

30 – 133 Kraków

tel. 12 357 27 01

 

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02 – 247 Warszawa

tel. 22 520 72 00

http://www.ulc.gov.pl

 

 

Delegatura Południowo-Zachodnia ULC

Jednostka terenowa w Krakowie

ul. Dzielskiego 2, p. 21

31 – 465 Kraków

tel. 12 412 73 66

 

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

plac Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

tel. 22 556 01 18

http://www.konsument.gov.pl

 

 

Federacja Konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

http://www.konsumenci.org/

 

  

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27

http://www.rzu.gov.pl

 

 

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00 – 450 Warszawa

tel. 22 583 66 00

http://www.brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich            
al. Solidarności 77                           

00 – 090 Warszawa                         

nr tel. centrala 22 55 17 700   

infolinia obywatelska 800 676 676                        

http://www.brpo.gov.pl

 

  

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. 22 532 - 82 - 50 (sekretariat)

http://www.bpp.gov.pl/

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 od pon. do pt. w godz. od 9 do 21

 

  

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

ul. Ujastek 1 (budynek "S")

31 – 752 Kraków

tel. 12 448 10 30

http://www.krakow.wiih.gov.pl/

 

 

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie

ul. Zakopiańska 9

30 – 418 Kraków

tel. 12 266 35 11

http://www.ips.krakow.pl

 

 

Studencka Poradnia Prawna UJ

al. Zygmunta Krasińskiego 18/3

30 – 101 Kraków

tel. 12 430 19 97

http://www.law.uj.edu.pl/poradnia

 

 

Krakowska Izba Turystki

ul. Św. Anny 9

31 – 008 Kraków

tel. 12 429 44 50

http://www.kit.krakow.pl

 

 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

ul. Floriańska 3

31 – 019 Kraków

tel. 12 428 92 50

http://www.iph.krakow.pl

 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie

ul. Legionów 126

81-472 Gdynia

tel. 58 624 98 72

http://www.odfik.skef.pl