Dokument archiwalny


Opłata z tytułu wydania karty parkingowej

Procedura nr SO-9

Należność za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł. można wpłacać w kasach Urzędu Miasta Krakowa

oraz na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA43 1240 4722 1111 0000 4853 6055

 

od 4 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy :

Bank PKO BP:  82 1020 2892 0000 5602 0590 0941

 

wskazując w polu "nazwa/zleceniodawca" swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego,
a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.