Opłata z tytułu wydania karty parkingowej

Procedura nr SO-9

Należność za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł. można wpłacać w kasach Urzędu Miasta Krakowa

oraz na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA43 1240 4722 1111 0000 4853 6055

wskazując w polu "nazwa/zleceniodawca" swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego,
a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.