Opłata z tytułu wydania karty parkingowej

Procedura nr SO-9

Należność za wydanie karty parkingowej w kwocie 25 zł. można wpłacać w kasach Urzędu Miasta Krakowa

oraz na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA : 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783.