Komunikat w sprawie wypłaty diet dla członków OKW i DKW Wyborów do Rad Dzielnic.


  • Dla Obwodowych Komisji Wyborczych Wyborów do Rad Dzielnic diety będą wypłacane od 22 do 24 listopada 2006r. przelewem na konta bankowe lub w kasach w godzinach od 09.00 do 17.00:
    • w kasach UMK Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla Dzielnic I - XIII; (OKW nr 1- 300, 419 - 421, 427, 433, 435-437, 439, 441-445)
    • w kasach UMK os. Zgody 2 dla Dzielnic XIV- XVIII; (OKW nr 301-413, 446, 451)

  • Dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych Wyborów do Rad Dzielnic diety będą wypłacane od 22 do 24 listopada 2006r. przelewem na konta bankowe lub w kasach w godzinach od 09.00 do 17.00:
    • w kasach UMK Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla Dzielnic I - XIII
    • w kasach UMK os. Zgody 2 dla Dzielnic XIV- XVIII