Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

 

1. Z treścią ww. dokumentu można się zapoznać :

  • w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pok. 125, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa.

 

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • w ramach spotkania konsultacyjnego wymienionego w pkt. 6,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

 

4. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w „Programie ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

 

5. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

6. W ramach udziału społeczeństwa odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie projekt „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Sali Portretowej UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

7. W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, odbędzie się dodatkowe spotkanie konsultacyjne, na którym ponownie zaprezentowany zostanie projekt „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik do projektu uchwały „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

2. Projekt uchwały

3. Uzasadnienie do projektu uchwały

4. Formularz konsultacyjny

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-06-21
Data publikacji:
2018-06-21
Data aktualizacji:
2018-07-05