Dokument archiwalny
Moja babcia, mój dziadek i ja - konkurs plastyczny dla uczniów

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja babcia, mój dziadek i ja”. Termin zgłaszania prac upływa 11 maja 2018 r.

 

Celem konkursu organizowanego w ramach projektu „SiM Seniorzy i My - Projekt edukacyjny dla przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w Krakowie” jest:

  • zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych,
  • kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia,
  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego.

 

Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną i dostarczona (osobiście lub drogą pocztową) do dnia 11 maja do sekretariatu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17A, pok. 412.

 

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Senioraliów 2018 – Dni Dialogu Międzypokoleniowego w dniach 7-9 czerwca, a wybrane prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej.

 

Więcej informacji:

Piotr Brydniak, tel. 12 616-8216,

e-mail: Piotr.Brydniak@um.krakow.pl

 

REGULAMIN KONKURSU [DO POBRANIA]

OŚWIADCZENIE [DO POBRANIA]


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2018-04-09
Data publikacji:
2018-04-09
Data aktualizacji:
2018-04-09