Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

 Bodzów-Góra Św. Anny-zdjęcie

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 07.03.2018 r. do 28.03.2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2018 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu 12 616 8891
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 

 

Załączniki:

 

1. projekt uchwały

2. uzasadnienie do projektu uchwały

3. załącznik nr 1 do projektu uchwały

4. załącznik nr 2 do projektu uchwały

5. formularz konsultacji

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-03-06
Data publikacji:
2018-03-06
Data aktualizacji:
2018-03-07