Dokument archiwalny
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konsultacje trwają od 4 do 18 października 2017 roku.


Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2017r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl lub
  • numer faksu: 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych: os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Dokumenty:


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-10-04
Data publikacji:
2017-10-04
Data aktualizacji:
2017-10-04