Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

 

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1157/2017 z dnia 12 maja 2017 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

 

Zarządzenie nr 1157/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data aktualizacji:
2017-05-12