Budżet i Sprawozdania

Budżet Miasta i Sprawozdania

Budżet Miasta Krakowa na rok 2019

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2019 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2019

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2018 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2018

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

 

 


Sprawozdania finansowe

 


 

Skonsolidowany Bilans Gminy Miejskiej Kraków

 


 

ARCHIWUM (dokumenty w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetowej od roku 2000 dostępne są w Archiwum BIP MK)

 

Budżet obywatelski Krakowa

Infomacje na temat realizacji inwestycji

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2009-08-31
Data aktualizacji:
2019-07-01