BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018


Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie


LP. Kod CPV   Przedmiot zamówienia

 Szacunkowa

wartość

netto (PLN)

 Szacunkowa

wartość

netto (Euro)

 Przewidywany termin realizacji

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(kwartalnie lub miesięcznie)

 Przewidywany tryb/inna procedura
1

03221000-6

03222300-6

15331170-9

03142500-3

15100000-9

15500000-3

 

Dostawy artykułów żywnościowych 227 000,00 52 647,45 I-XII 2018 IV kwartał 2017 przetarg nieograniczony
        
     Razem plan  227 000,00  52 647,45    


                                           DYREKTOR  

                                            Beata Magiera

                                                                                                                              (Kierownik jednostki )                                           Data 22.02.2018 r.